Stenspräckning Hällsvik

Spräckning av berg i Hällsvik – Göteborg för nerläggning av kabel

[bild]